Tecumseh

Filtri di aspirazione adattabili a motori Tecumseh

Filtro Tecumseh 310001

310001 (codice originale: 23410001) 2 Tempi, MW100, AW125, AW520 4 Tempi orizzontale HTB, HBL, BHG, 4 Tempi verticale LAV 1a serie 80/60 x 55
$48,140.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310002

310002 (codice originale: 23410002) LAV 35/153 2° serie 43 x 35 x 105
$60,175.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310005

310005 (codice originale: 23410026) BVS 143, 153 VANTAGE 30 x 38 x 135/145
$48,140.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310006

310006 (codice originale: 34340) TVS 90 40 x 40 x 135
$108,315.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310007

310007 (codice originale: 33896) TNT versione TORO 50 x 43 x 100
$84,245.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310008

-33006 LAV versione AMERICANA 60 x 48 x 73
$120,350.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310009

-31700 V 40, 50, 60, 70 TVM 125, 140 90/40 x 58
$144,420.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310011

-34910 TVM-TVXL 1a serie 195, 220 70 x 48 x 160 310019
$84,245.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310012

310012 (codice originale: 23410027) BVL 1° serie-BH 55/28 x 58 (codice originale: 23410021) Prefiltro 310013
$120,350.00 incl tax

Filtro Tecumseh 310015

310015 (codice originale: 23410044) OHV, PREMIER 55 x 180 (codice originale: 23410033) Prefiltro 310016
$144,420.00 incl tax